Oprogramowanie klienckie

Z PLATON-U4 wiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Poniższa sekcja zawiera pomoc w korzystaniu z różnych programów klienckich przy założeniu posiadania certyfikatu we właściwym formacie. Pomoc w zakresie ubiegania się o certyfikat oraz jego importu/eksportu/konwersji znajduje się na stronie Certyfikaty

Spis treści

Mozilla Firefox (Windows/Linux)

Jeśli żądanie certyfikatu użytkownika było generowane w przeglądarce (tak jest w przypadku certyfikatów TERENA TCS i Pionier PKI), nie jest wymagana żadna konfiguracja programu. W przeciwnym wypadku konieczne jest skonfigurowanie certyfikatu. Informacje na ten temat są na stronie Certyfikaty#Eksport.2C_import.2C_konwersja_-programy_klienckie.

Internet Explorer (Windows)

Jeśli żądanie certyfikatu użytkownika było generowane w przeglądarce (tak jest w przypadku certyfikatów TERENA TCS i Pionier PKI), nie jest wymagana żadna konfiguracja programu. W przeciwnym wypadku konieczne jest skonfigurowanie certyfikatu. Informacje na ten temat są na stronie Certyfikaty#Eksport.2C_import.2C_konwersja_-programy_klienckie.


WinSCP (Windows)

Konfiguracja WinSCP [PPT], [PDF]

FileZilla (Windows/Linux)

psftp (Windows)

psftp to darmowy klient tekstowy sftp dla platformy Windows. Program jest rozwijany jako jeden z elementów projektu PuTTY. Program można pobrać ze strony domowej projektu: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/. Użycie identyczne jak sftp dla systemu Linux.

sftp (Linux)

Uruchomienie klienta sftp (z terminala tekstowego):

sftp -o IdentityFile=<klucz> <login>@<serwer>

gdzie:

  • <klucz> -klucz prywatny użytkownika w formacie pem
  • <login> – nazwa użytkownika w systemie
  • <serwer> - adres usługi

Po wywołaniu tego polecenia otwiera się interaktywna konsola. Bieżący katalog lokalny jest ustawiony na katalog z którego wywołano polecenie. Bieżący katalog zdalny jest ustawiany na katalog domowy dla profilu (/home/kmd/<nazwa profilu>). Listę podstawowych poleceń można wyświetlić wpisując "help". Metadane znajdują się w katalogu /home/kmd_md/<nazwa profilu>.

W celu wykonania poleceń sftp w trybie wsadowym należy użyć opcji "-b". Więcej: "man sftp"

sshfs (Linux)

sshfs jest to narzędzie pozwalające na podmontowanie zdalnego systemu plików w lokalnym katalogu z wykorzystaniem protokołu SSH. Oprogramowanie można zainstalować np. w systemach RHEL/Centos/Fedora z rpm fuse-ssh. Jako root wykonujemy polecenie:

 yum install fuse-ssh

Należy utworzyć katalog w którym system plików ma być montowany, np.

mkdir /mnt/platon-u4

Montujemy zdalny system:

 sshfs -o IdentityFile=<klucz> <login>@<serwer>:. /mnt/platon-u4


gdzie:

  • <klucz> - pełna ścieżka do pliku z kluczem prywatnym użytkownika (w formacie PEM)
  • <login> - nazwa użytkownika w systemie
  • <serwer> - adres usługi

Odmontowanie systemu plików:

fusermount -u /mnt/platon-u4

gridFTP (Linux)

Certyfikat i klucz prywatny (oba w formacie pem) powinny się znajdować w katalogu ~/.globus i posiadać odpowiednią nazwę oraz prawa dostępu:

-rw-r--r-- usercert.pem
-rw------- userkey.pem

Generujemy proxy:

 grid-proxy-init

Podstawowe komendy poniżej.

Umieszczenie pliku w systemie:

 globus-url-copy <źródłowa ścieżka do pliku> gsiftp://<serwer>/home/kmd/<nazwa profilu>/<ścieżka do pliku>

gdzie:

  • <serwer> - adres usługi
  • <nazwa profilu> - nazwa profilu instytucji użytkownika

Pobranie pliku z systemu:

 globus-url-copy gsiftp://<serwer>/home/kmd/<nazwa profilu>/<ścieżka do pliku> <docelowa ścieżka do pliku>

Wylistowanie zdalnego katalogu:

 globus-url-copy -list gsiftp://<serwer>/home/kmd/<nazwa profilu>/<ścieżka do katalogu>

Więcej informacji "globus-url-copy -help" lub na stronie Globus Toolkit.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Część Prywatna
Narzędzia