Ośrodki U4

Zamówienie usługi możliwe jest w jednym z dziesięciu ośrodków na terenie Polski biorących udział w projekcie:

Rejonizacja_Uslugi_Powszechnej_Archiwizacji

Białystok
Politechnika Białostocka, Centrum Komputerowych Sieci Rozległych
Częstochowa
Politechnika Częstochowska, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, PCz
Gdańsk
Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej TASK
Kielce
Politechnika Świętokrzyska
Kraków
Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
Lublin
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, LubMAN UMCS
Łódź
Politechnika Łódzka, Centrum Komputerowe PŁ, Miejska Sieć Komputerowa LODMAN
Poznań
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe PCSS
Warszawa
Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, ICM
UWAGA: od 10.2017 ICM wycofuje się ze świadczenia usługi, zgłoszenia z terenu woj. mazowieckiego proszę kierować do ośrodka w Poznaniu: platon-u4-req@man.poznan.pl
Wrocław
Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, WCSS