Obsługa konta

Zakładanie konta w Usłudze Powszechnej Archiwizacji
Formularz aktualizacji certyfikatu (w przygotowaniu)

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z jednostką obsługującą zgłoszenia w Państwa województwie.
Lista jednostek obsługujących poszczególne województwa.