Kontakt

Helpdesk:

Centralny Helpdesk Usług PIONIER:

Telefon: 61-858-20-15
e-mail: pomoc@pionier.net.pl

Kontakt

Lokalny helpdesk Usługi PLATON Powszechna Archiwizacja:

+48 61 858 21 93
+48 61 858 21 95
+48 61 858 20 54

Koordynator projektu

Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe
Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
tel. (+48 61) 858 20 00 (centrala)
fax. (+48 61) 852 59 54

Partnerzy oraz lokalne punkty kontaktowe:

PCSS_logo_niebieskie_220x81

Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe
Kontakt w sprawie rejestracji w usłudze: platon-u4-req@man.poznan.pl
Akademickie Centrum Komputerowe, CYFRONET AGH
Kontakt w sprawie rejestracji w usłudze: platon-u4-req@cyfronet.pl
Politechnika Gdańska
Kontakt w sprawie rejestracji w usłudze: platon-u4-req@task.gda.pl
Uniwersytet MArii Curie-Skłodowskiej w LublinieLubMAN UMCS
Kontakt w sprawie rejestracji w usłudze: platon-u4-req@umcs.lublin.pl
Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej, Miejska Sieć Komputerowa LODMAN
Kontakt w sprawie rejestracji w usłudze: platon-u4-req@man.lodz.pl
Politechnika Częstochowska, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, PCz
Kontakt w sprawie rejestracji w usłudze: platon-u4-req@icis.pcz.pl
Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, WCSS
Kontakt w sprawie rejestracji w usłudze: platon-u4-req@kdm.wcss.wroc.pl
Politechnika Świętokrzyska
Kontakt w sprawie rejestracji w usłudze: platon-u4-req@tu.kielce.pl
Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
UWAGA: od 10.2017 ICM wycofał się ze świadczenia usługi, zgłoszenia
z terenu woj. mazowieckiego proszę kierować do ośrodka w Poznaniu: platon-u4-req@man.poznan.pl

Administratorzy serwisu www i wiki:

Maciej Brzeźniak, maciekb@man.poznan.pl
Krzysztof Wadówka, kwadowka@man.poznanpl