Kontakt

Koordynator projektu

Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe
ul. Noskowskiego 10
61-704 Poznań
tel. (+48 61) 858 20 00 (centrala)
fax. (+48 61) 852 59 54

Helpdesk

+48 61 858 21 93
+48 61 858 21 95
+48 61 858 20 54

Partnerzy

Akademickie Centrum Komputerowe, CYFRONET AGH
Kontakt w sprawie rejestracji w usłudze: platon-u4-req@cyfronet.pl
Politechnika Gdańska
Kontakt w sprawie rejestracji w usłudze: platon-u4-req@task.gda.pl
Uniwersytet MArii Curie-Skłodowskiej w LublinieLubMAN UMCS
Kontakt w sprawie rejestracji w usłudze: platon-u4-req@umcs.lublin.pl
Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej, Miejska Sieć Komputerowa LODMAN
Kontakt w sprawie rejestracji w usłudze: platon-u4-req@man.lodz.pl
Politechnika Częstochowska, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, PCz
Kontakt w sprawie rejestracji w usłudze: platon-u4-req@icis.pcz.pl
Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, WCSS
Kontakt w sprawie rejestracji w usłudze: platon-u4-req@kdm.wcss.wroc.pl
Politechnika Świętokrzyska
Kontakt w sprawie rejestracji w usłudze: platon-u4-req@tu.kielce.pl
Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania

UWAGA: od 10.2017 ICM wycofuje się ze świadczenia usługi, zgłoszenia z terenu woj. mazowieckiego proszę kierować do ośrodka w Poznaniu: platon-u4-req@man.poznan.pl

Administratorzy serwisu www i wiki:

Gracjan Jankowski, gracjan@man.poznan.pl
Maciej Brzeźniak, maciekb@man.poznan.pl