Kto może korzystać z usługi?

Usługa skierowana jest do środowiska akademickiego tzn. do jednostek prowadzących działalność naukową lub edukacyjną, do których stosują się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (dz. U. Z 2010 r. Nr 96, poz. 615, Art. 2, lit. 9), a także instytucji edukacyjnych i oświatowych, jednostek administracji rządowej lub samorządowej, instytucji kulturalnych, bibliotek, jednostek służby zdrowia, instytucji wyższej użyteczności i pożytku publicznego, mająca zawartą umowę na realizację usług telekomunikacyjnych w sieci MAN, tj. będąca abonentem sieci MAN.
Więcej ...

Usługa jest bezpłatna

Usługa Powszechnej Archiwizacji jest bezpłatna dla instytucji edukacyjnych oraz naukowych.

Usługa jest bezpieczna

  • Repliki plików rozmieszczone są w kilku centrach danych
  • Dane są szyfrowane podczas transmisji